Vad behöver du hjälp med?

Vad betyder färgerna på mätarens lampor?

Du är här:

Mätaren har två olika lampor som kommunicerar olika lägen. En lampa ovanpå mätaren för allmän kommunikation och en lampa inuti själva mätaren.

Lampan ovanpå mätaren…

…blinkar grönt
Din mätare är kopplad till telefonen, sitter korrekt på kroppen och samlar in biodata. Allt är som det ska.

…lyser grönt
Ibland kan det ta 5-10 sekunder innan mätaren går över till att blinka grönt från det att man sätter på sig den. Vänta lite och se ifall den går över till att börja blinka. Om den inte går över kan du testa att starta om mätaren och se ifall det hjälper.

…lyser inte alls
Mätaren är antingen i viloläge eller har slut på batteri. Sätt i mätaren i en USB-laddare med den medföljande kabeln. När mätaren är laddad kan du säkerställa att den fungerar genom att läsa svaret under frågan Kontrollera att mätare fungerar.

… tonar mellan rött och orange
Mätaren laddas! För nyare mätare gäller att den tonar i rött och orange. Laddning av mätaren tar i regel 2-3 timmar. När mätaren är fulladdad byter den till att lysa stadigt grönt.

… lyser stadigt grönt
Mätaren är färdigladdad.

…blinkar vitt
Syns endast i samband med att du ansluter till din mätare. Den vita blinkningen används för att bekräfta att du ansluter till rätt mätare. Säkerställ att din mätare blinkar innan du bekräftar att ”Ja, min mätare blinkar”. Om det inte är din mätare som blinkar ansluter du sannolikt till en annan mätare i närheten så var gärna uppmärksam på detta.

…blinkar blått
Mätaren behöver kopplas upp mot en smartphone via Linkura-appen. Om det är första gången du laddar mätaren låter du den ladda i 2-3 timmar och följer sedan uppstartsguiden i appen. Om det inte är första gången du använder mätaren, läs svaret för frågan: Mätaren blinkar blått.

…blinkar rött en gång och slocknar sedan
Indikerar att mätaren tappat kontakten med din kropp. Sker när du tar av dig mätaren och kan ibland tillfälligt ske när du har den på dig. Säkerställ att mätaren återgår till att blinka grönt när du bär den, annars samlas ingen data in.

…växlar mellan grönt och rött sken
Detta betyder att mätaren försöker mäta men inte kan hitta en stabil mätsignal. Kontrollera att mätaren och bandet sitter ordentligt på kroppen.

Lampan inuti mätaren…

…blinkar rött
Bör endast ske under mycket korta perioder i samband med att mätaren startas om, antingen manuellt eller automatiskt.

…lyser rött
Mätaren har stött på ett kritiskt fel och befinner sig i ett skyddsläge. För att få mätaren till normalt läge behöver den startas om. För att starta om mätaren klickar du på knappen under ”Min mätare” på startfliken i appen och sen på knappen ”Starta om mätaren”. Ifall du inte kan starta om mätaren via appen, låt mätaren ligga ostörd så kommer den automatiskt stängas av inom 1-2 timmar. Du kan sen starta den igen genom att koppla in den på ström.

Innehållsförteckning