Vad behöver du hjälp med?

Sömn

Du är här:

I sömnavsnittet under ”Data idag” visas din uppmätta sovtid. Vill du justera din sovtid förklaras hur du gör det här: https://support.linkura.se/knowledge-base/justera-sovtid/

I sömnavsnittet visas även en graf med uppmätt belastning. Denna bygger på HRV och fungerar på samma sätt som grafen “Belastning” under “Data idag”. Många har högre eller fler blåa staplar på natten än på dagen men det är inget konstigt med röda staplar på nätterna. Läs mer om detta här: https://support.linkura.se/knowledge-base/roda-staplar-pa-natterna/

Innehållsförteckning