Vad behöver du hjälp med?

Röda staplar på nätterna

Du är här:

Det är vanligt att ha röda staplar under sömnen. Trots att man sover så vilar inte kroppen under hela natten. Vid en normal sömn är det först när kroppen är klar med sina nattliga sysslor som både kropp och knopp får vila och man kan se höga blåa staplar.

Vidare har många en sned dygnsrytm som också kan ändra sig över tid. Till exempel över årstid eller hormoncykler. Detta kan ibland leda till en högre stressnivå under natten.

OBS! Om man har druckit alkohol eller har feber kommer troligtvis staplarna vara röda hela natten eftersom kroppen då behöver jobba hela tiden. Även vad och när man ätit på kvällen påverkar HRV men på vilket sätt är mycket individuellt.

Innehållsförteckning