Vad behöver du hjälp med?

Skapa ett konto

Du är här:

För att skapa ett konto öppna appen, välj alternativet “jag har en mätare” och följ instruktionerna för att koppla ihop din mätare med appen. Om appen ber om tillåtelse att använda mobilens platstjänster, svara ja.

Har du redan ett Linkurakonto loggar du in i appen och följer denna instruktion för hur du byter till din nya mätare: https://support.linkura.se/knowledge-base/byta-matare/.

Starta sedan en ny stressmätning i appen.

Innehållsförteckning