Vad behöver du hjälp med?

Se att en mätare fungerar

Du är här:

Du kan kontrollera att din mätare fungerar genom följande steg:

1. Håll mätaren i båda händer med lampan mot dig

2. Sätt tummarna mot de silvriga piggarna på baksidan

3. Mätaren ska nu lysa grönt en sekund innan den övergår till att blinka grönt

Vanliga problem

Lampan lyser inte alls
Mätaren behöver laddas.
1. Sätt mätaren på laddning i 20 minuter
2. Prova tumtestet igen!

Lampan blinkar blått
Mätaren är inte ansluten eller har tappat kontakten med din telefon.
Se: Mätaren blinkar blått.

Blinkar din mätare inte grönt trots stegen ovan? Kontakta oss via support@linkura.se.

Innehållsförteckning