Vad behöver du hjälp med?

Varför använder Linkura EKG?

Du är här:

Vad är EKG?
EKG är samma teknik som används inom sjukvården för diagnos och övervakning. Linkura mäter samma signal men med hjälp av ett band, anpassat för längre mätning i vardagen. EKG ger en mycket precis detektion av när hjärtat slår vilket krävs för att kunna mäta stress. EKG är också en stabil och säker metod. Linkuras EKG-mätare är CE-märkt men inte för diagnostiskt bruk. I Linkuras produkter gör vi aldrig någon medicinsk diagnos.

Kan ni inte mäta på handleden istället för på bröstkorgen?
Kontinuerligt EKG kan inte mätas på handleden eftersom det krävs två mätpunkter, en på vardera sida om hjärtat. Det finns lösningar för korta mätningar där man sätter andra handens finger på tex en klocka. De flesta kommersiella lösningar för kontinuerlig mätning av hjärtaktivitet i vardagen bygger på optisk mätning. Den metoden är trubbig och känslig för störningar. En stressmätning baserad på optisk mätning ger inte den stabilitet och säkerhet i stressmätningen som vi kräver. Vår forskning har visat att EKG är den bästa metoden för vår applikation.

Innehållsförteckning