Vad behöver du hjälp med?

Uppladdning fastnar på 0% (Android)

Du är här:

Ifall överföring av data mellan mobil och mätare fastnar på 0% kan du oftast lösa detta genom att göra följande:

  • Stäng Linkura-appen
  • Öppna Bluetooth i systeminställningarna
  • Gå in på enheten döpt ”Linkura” alternativt ”Link”
  • Välj att glömma bort eller koppla ifrån enheten
  • Öppna Linkura-appen igen

Mätaren kommer parkopplas igen och överföringen borde nu gå igenom från start till slut.

Innehållsförteckning