Vad behöver du hjälp med?

Vilo-HRV

Du är här:

Din HRV (hjärtfrekvensvariabilitet) beräknas över tid som ett snitt av alla upp- och nedgångar i hjärtats slaglängd i den EKG-data du laddar upp. Som mått på din stressnivå beräknas värdet Vilo-HRV över alla dina HRV-värden när du inte rör på dig. Ett högt Vilo-HRV motsvarar en lägre stressnivå och korrelerar med välmående, positiva känslor som motivation och livsglädje, samt motverkar risken för stressproblematik. Stapeln visar beräknat värde och innan tillräckligt med data finns för att beräkningen ska vara stabil är den grå.

Är ditt värde på Vilo-HRV lågt under en längre tid (veckor/månader) är det en indikation på att du borde sträva efter att öka det. Viktigt att veta dock är att det finns en hög genetisk variation i värdet. Vissa föds med ett högre värde, medan andra föds med ett lägre värde. Så om du inte är på den plats du vill vara fysiskt eller mentalt vinner du på att öka din HRV, oavsett vad ditt absoluta värde är.

Innehållsförteckning