Vad behöver du hjälp med?

Självskattade stressymptom

Du är här:

Under stressmätningen kommer du göra en enkät som heter KEDS, utformad och validerad av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Frågorna här ger en självskattad bedömning av dina stressymptom på kroppen och en samlad bild över risken att drabbas av utmattning.

Med ett värde över 18 svarar du på samma sätt som en grupp diagnostiserad med utmattning gör. Detta är på statistisk nivå och behöver inte alls innebära att du är utmattad, men du behöver vara uppmärksam på din situation. Samtidigt ska du inte bli skrämd av detta, ungefär en av fyra som gör mätningen har ett värde över 18. Det finns ännu ingen forskning som visar sannolikheten att faktiskt bli sjuk om man har ett värde över 18 och inte gör något åt sin situation.

Om du har ett högt värde och/eller upplever att du mår dåligt av stressen, till exempel har sömnproblem, ångest eller hjärtklappning är det aldrig fel att kontakta en vårdcentral eller din företagshälsovård.

Innehållsförteckning