Vad behöver du hjälp med?

Placera mätaren på kroppen

Du är här:

För att få bästa möjliga signal från mätaren är det viktigt att den sitter rätt på kroppen.

Du fäster bandet runt bröstkorgen och det finns möjlighet att justera bandets längd om du har behov av det. Bandet ska sitta tight mot kroppen utan att det blir obekvämt. Vi rekommenderar dig att flytta bandet upp eller ner någon centimeter några gånger under dagar du mäter så att huden under får möjlighet att andas.

Själva mätaren ska sitta mitt på kroppen med den lilla lampan uppåt. Du ser att mätaren har börjat registrera dina hjärtslag genom att lampan börjar blinka grönt.

När mätaren sitter korrekt på kroppen och blinkar grönt kan du kontrollera att signalkvalitén är god genom att öppna upp live-vyn i appen. Där inne kan du se din EKG-signal i realtid. Din EKG-signal bör se ut något snarlikt figuren nedan.

Exempel på en god EKG-signal

Du kan se ifall du har en bra mätkontakt om din EKG-signal uppföljer följande kriterier:

  • Signalen är inte brusig (d.v.s det är inte många hack upp och ner i signalen).
  • Tydliga toppar motsvarande dina hjärtslag.

Ifall signalen är brusig, kontrollera kontakten mellan mätdynorna och din hud och att bandet sitter på rätt ställe på kroppen. Testa att byta band ifall problemen kvarstår.

Exempel på en brusig EKG-signal utan tydliga toppar
Innehållsförteckning