Vad behöver du hjälp med?

Överföring med Bluetooth

Du är här:

Överföring av data med Bluetooth sker när data laddas upp samt när man kör vyerna med realtidsvisning under ”Nuläge”. Överföring med Bluetooth är inte skadligt och Linkura-mätaren är CE-märkt, vilket innebär att mätaren har testats så att sändningen ligger inom rekommenderade gränser.

Innehållsförteckning