Vad behöver du hjälp med?

Mätning och upplevelse stämmer ej överens

Du är här:
← Tillbaka

Din mätning av stressnivå (snitt HRV) samt din dagsgraf där du kan se dina mest återhämtade respektive mest stressiga episoder under dagen bygger båda på HRV. HRV i sin tur är ett mått på kroppens stressnivå, inte på din upplevda stressnivå.

Kroppen och hjärnan är inte alltid i synk. Våra studier visar att 40 % har en felaktig uppfattning om sin kropps stressnivå. Kroppens stressnivå rör sig även upp och ner över dygnet på egen hand. Det är alltså svårt att känna kroppens stressnivå.

Föregående Gula staplar
Innehållsförteckning