Vad behöver du hjälp med?

Mätning och upplevelse stämmer ej överens

Du är här:

Din mätning av stressnivå (Vilo-HRV) samt din belastningsgraf där du kan se dina mest återhämtade respektive mest stressiga episoder under dagen bygger båda på HRV. HRV i sin tur är ett mått på kroppens stressnivå, inte på din upplevda stressnivå.

Kroppen och hjärnan är inte alltid i synk. Våra studier visar att 40 % har en felaktig uppfattning om sin kropps stressnivå. Kroppens stressnivå rör sig även upp och ner över dygnet på egen hand. Det är alltså svårt att känna kroppens stressnivå.

Innehållsförteckning