Vad behöver du hjälp med?

Mäta vid infektion/sjukdom

Du är här:

Det finns inga risker med att mäta under infektion/sjukdom men i vissa fall avråder vi från det.

Detta gäller särskilt om du har en hjärtsjukdom och/eller pacemaker, vilket påverkar HRV på ett sätt som kan göra värdena mycket svårtolkade.

Även andra sjukdomstillstånd kan påverka HRV och ibland göra värdena svårtolkade, till exempel andningssjukdom eller diabetes. Ofta får du dock ut mycket av att göra en stressmätning trots att du har sådan sjukdomar.

Har du en infektion i kroppen och kanske feber sjunker din HRV. Så vänta alltid minst två dagar efter att symptomen försvunnit innan du påbörjar en stressmätning, för att få rättvisa värden

Innehållsförteckning