Vad behöver du hjälp med?

Mäta vid graviditet

Du är här:

Det finns inga risker med att mäta under graviditet, men värdena kan vara svårtolkade. Graviditet höjer belastningen på kroppen inklusive blodtryck och hjärtats slagvolym. Detta leder till sänkt hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) jämfört med innan graviditeten. Hur tydlig effekten är beror på vilken vecka i graviditeten som mätningen görs.

Innehållsförteckning