Vad behöver du hjälp med?

Mäta i realtid

Du är här:

Ett spännande sätt att lära sig mer om den egna kroppen är att mäta sin stressnivå i realtid. Detta kan du göra genom att starta realtidsvyn, via mätaraymbolen uppe i appens högra hörn.

Här kommer du att se en mätarsymbol som visar din HRV. Den visar själva värdet och hur du ligger till i ditt eget normalintervall. Rött betyder att du har en låg HRV i förhållande till hur du brukar ligga och är ”ditt eget mest stressade”. Blått betyder tvärtom att du har en hög HRV relativt dig själv och är ”ditt eget mest återhämtade”.

Viktigt att veta är att visaren ställer in sig baserat på den senaste minutens mätdata. Det tar alltså någon minut innan den rättar in sig. Det är också viktigt att sitta still när du mäter i realtid. Kommer det in störningar till exempel på grund av rörelse kan mätningen bli felaktig och visaren hoppa.

Innehållsförteckning