Vad behöver du hjälp med?

Mäta i realtid

Du är här:

Ett spännande sätt att lära sig mer om den egna kroppen är att mäta sitt nuläge i realtid. Detta kan du göra genom att starta någon av realtidsvyerna, via knapparna under ”Nuläge” på startfliken i appen.

Här kommer du att se en mätarsymbol som visar ditt värde just nu. Den visar själva värdet och hur du ligger till i ditt eget normalintervall.

Viktigt att veta är att visaren ställer in sig baserat på den senaste minutens mätdata. Det tar alltså någon minut innan den rättar in sig fullt. Det är också viktigt att sitta still när du mäter i realtid. Kommer det in störningar till exempel på grund av rörelse kan mätningen bli felaktig och visaren hoppa.

Innehållsförteckning