Vad behöver du hjälp med?

Kaffe och energidryckers påverkan

Du är här:

Många får ett sympatikuspåslag (pigghet), dvs minskad hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), när man dricker kaffe, men inte alla.

Det finns en stor studie som visar att HRV är lägre hos kaffedrickare men att den effekten snarare beror på att dessa individer statistiskt sett dricker mer alkohol och röker oftare, vilka båda tydligt sänker HRV. I studien såg man dock att högt långvarigt intag av kaffe (4+ koppar per dag) tenderar att sänka HRV. Vad gäller energidrycker finns det ont om forskning men effekterna borde påminna om de för kaffe.

Testa gärna själv med hjälp av graferna i appen hur du påverkas av intag av kaffe och/eller energidryck om det är något som du vanligtvis brukar inta.

Innehållsförteckning