Vad behöver du hjälp med?

Inverkan av läkemedel

Du är här:

Linkura mäter hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), alltså kroppens fysiologi och eftersom läkemedel påverkar kroppen påverkas ofta även HRV. Det är således sällan ”fel” när mätdata påverkas av läkemedel, men det kan vara besvärligare att tolka mätdata när mediciner är inblandade. Effekten av läkemedel är också högst individuell.

Exempel på läkemedel som vanligtvis sänker HRV även om vissa individer reagerar tvärtom:

  • Betablockerare
  • Diuretika (vätskedrivande) och ACE-hämmare (blodtryck)
  • Astma och allergimediciner
  • Sköldkörtelmediciner
  • Antidepressiva mediciner
  • Långverkande sömnmediciner
  • Starka smärtstillande
  • Medicinering för Alzheimer och Parkinsons

Det är inget som hindrar att du gör stressmätningen om du tar någon av medicinerna på listan men dina mätvärden kan bli svårtolkade.

Innehållsförteckning