Vad behöver du hjälp med?

Hur mycket ska jag mäta?

Du är här:

För att en dag ska inkluderas i din stressmätning behöver du mäta minst 8 timmar. Vi rekommenderar dig dock att mäta så mycket du har möjlighet till och helst dygnet runt, alltså även när du sover.

OBS! En dag kan först bli klar på eftermiddag/kväll för att du ska hinna få med mätdata från dagtid om du sover med mätaren.

Ju mer du mäter desto mer precist blir ditt resultat. Kom bara ihåg att ta av dig mätaren när du duschar eller badar.

Innehållsförteckning