Vad behöver du hjälp med?

Hur mäter Linkura stress?

Du är här:
← Tillbaka

Stress är en fysiologisk respons skapad av hjärnan. Vid stress utsöndras stresshormoner till blodet och nervsystemets sympatiska del (gasen) slås på. Båda syftar till att få igång kroppen och dess organ för att hantera “hotet”. Stressrelaterad sjukdom uppstår när sådan belastning ligger på långa tider i sträck utan tillräcklig återhämtning. Näst efter hjärnan är hjärtat det mest centrala organet i stressresponsen. Det påverkas starkt av stressens hormoner och nervpåslag. Vid stress ökar pulsen och hjärtats slagvariation minskar. Istället för hög variation slag för slag, vilket är det normala vid vila, blir regelbundenheten högre.

Pulsen är svår att utnyttja för att mäta stress eftersom den påverkas av fysisk aktivitet och dygnsrytm. Regelbundenheten däremot, så kallad HRV (Heart Rate Variability) är stabil och dess koppling till stressbelastning är väl validerad i forskningen. Det är denna signal som Linkura använder i sina produkter. HRV-signalen är alltså hög vid återhämtning och låg vid stressbelastning. För att kunna jämföra HRV-värden mellan individer korrigerar vi värdena efter kön och ålder enligt metoder från forskningen. Värt att notera är att mätaren utöver EKG också innehåller en accelerometer. Denna gör det möjligt att skilja på fysisk stress (träning) och den mentala stressen, vilken är den man i första hand vill komma åt.

Föregående Hur mäter Linkura sömn?
Nästa Min hälsodata visar mental stress efter träning, vad beror det på?
Innehållsförteckning