Vad behöver du hjälp med?

Hur mäter Linkura sömn?

Du är här:
← Tillbaka

En god sömn är ett av de absolut viktigaste områdena för att du ska må bra och upprätthålla en god balans mellan stress och återhämtning. För att hjälpa dig att förstå hur din sömn påverkar ditt välmående har vi utvecklat algoritmer som översätter signaler från din kropp till sömninformation. För att samla in information om din sömn måste du bära mätaren under natten. I den här artikeln kan du läsa mer om de olika parametrarna som mäts och vad de betyder.

Sömntid

Sömntid är en av de viktigaste faktorerna för att avgöra om din sömn ger tillräckligt med återhämtning. För att mäta sömntid gäller det att avgöra om du är vaken eller inte. Den bästa metoden för detta är att placera så kallade EEG-sensorer mot ditt huvud och mäta din hjärnaktivitet. Även om denna metod ger bäst precision är det tyvärr varken praktiskt eller särskilt bekvämt att sova med elektroder på huvudet. Eftersom du bär din mätare från Linkura runt bröstet kan den inte direkt läsa av hjärnakvititet. Däremot samlar den kontinuerligt in hälsodata kring rörelsemönster, kroppens position, puls och hjärtfrekvensvariablitet. Genom att samköra dessa kan vi med god precision avgöra om du sover eller är vaken och därmed uppskatta din sömntid. Det kan ibland hända att mätaren tror att du sover om du t.ex. ligger ner i soffan och kollar på TV under kvällen. Vid dessa tillfällen kan du enkelt redigera din sömntid direkt i appen för att säkerställa att den är korrekt!

Sömnkvalitet

Genom att väga samman den senaste sömnforskningen har vi utvecklat ett så kallat sömnkvalitetsmått. Kvalitetsmåttet går från 0 – 100%, där 100% representerar att du nått upp till rekommenderade nivåer för ett dygns sömn.

Måttet baseras på flera faktorer:

  • Hur länge du har sovit
  • Hur mycket djupsömn du fått
  • Ifall du har perioder av snarkningar eller andningsuppehåll
  • Hur mycket du vridit och vänt på dig när du sovit.

Dessa faktorer jämförs sedan med rekommenderade nivåer från forskning och vägs samman till ett samlat kvalitetsmåttet för din sömn. Det innebär t.ex. att en lång sömn som är orolig kan ge ett lägre kvalitetsmått än en kort och kvalitativ sömn. 

Hur tolkar jag mina sömnmått?

Det är inte farligt att under kortare perioder eller enskilda nätter ha en sämre sömnkvalitet eller kortare sovtid. Däremot rekommenderar vi att du över tid siktar på att så ofta som möjligt nå över 75% i sömnkvalitet. Ett bra tips är att följa trenden för sömnkvalitet för att säkerställa att du har en bra balans mellan perioder av lite sämre sömn och god sömn.

Behöver alla sova lika mycket?
Nej, sömnbehov är unikt för varje individ. För vuxna är rekommendationen 7-9 timmars sömn. 6-10 timmars sömn kan vara lämpligt för vissa personer, men mindre än 6 timmar eller mer än 10 timmar är tveksamt ifall det är bra för någon. Du känner din kropp bäst och kan ofta själv avgöra vilken sömntid som fungerar för dig. Vill du ha en professionellt utlåtande kan du t.ex. rådfråga din läkare.

Referens: Max Hirshkowitz, et al., National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary, Sleep Health, Volume 1, Issue 1, 2015, Pages 40-43, https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.010.

Nästa Hur mäter Linkura stress?
Innehållsförteckning