Vad behöver du hjälp med?

Gula staplar

Du är här:

När mätaren registrerat att du rört på dig byts stapelfärgen i belastningsgrafen från röd eller blå till gul men höjden på stapeln ändras inte. Det räcker att du rör på dig en stund under kvarten för att stapeln ska bli gul. Den blir alltså gul oftare än enbart de tillfällen som registreras som fysisk aktivitet.

Innehållsförteckning