Vad behöver du hjälp med?

Fysisk aktivitet

Du är här:

I appen kan du se din uppmätta fysiska aktivitet. Varje stapel motsvarar 15 minuter och visar hur din ansträngningsnivå fördelat sig under denna kvart. Ljus färg visar antal minuter under lågintensiv fysisk aktivitet, motsvarande cirka 40-60 % av din maxpuls. Denna nivå innebär att du blir svettig men att du utan problem kan prata med en kamrat. Mörk färg visar antal minuter under högintensiv fysisk aktivitet, motsvarande 60 % av din maxpuls eller mer. OBS: Beräkningen utgår från din puls men för att aktiviteten ska registreras behöver du även röra på dig.

Om du vill jämföra ditt värde mot rekommendation så ska mängden fysisk aktivitet enligt WHO ligga över 60 minuter per dag, men här räknas högintensiv fysisk aktivitet dubbelt. Värdet som visas överst är beräknat på samma sätt så du kan jämföra mot rekommendationen, dvs det visar total tid lågintensiv fysisk aktivitet plus två gånger total tid högintensiv fysisk aktivitet.

Innehållsförteckning