Vad behöver du hjälp med?

Avbryta stressmätning

Du är här:

Önskar du avbryta din stressmätning kan du göra det, men kommer då inte att få något resultat på din mätning. Du behöver inte göra något i appen.

Skicka tillbaka mätkitet i sin helhet med låda, mätare, band och laddsladd i det förfrankerade kuvertet som du fick tillsammans med ditt mätkit. Kuvertet lämnas i närmaste postlåda eller hos ett ombud. Vi värnar om miljön och återanvänder allt i möjligaste mån så ta väl hand om ditt mätkit.

Innehållsförteckning