Vad behöver du hjälp med?

Ändra språk i appen

Du är här:

Linkuras app finns på svenska och engelska. Du ändrar språkversion för appen i dina mobilinställningar.

Innehållsförteckning