Fin anmälningssida för {{ project_name }}

{{ project_name }}

Grattis! Du har fått möjlighet att mäta din stressnivå – något vi på Linkura tycker att alla borde få göra. Har man koll på stressen och framför allt vad det är som framkallar stress blir det lättare att planera livet för mer återhämtning och balans. Gör du stressmätningen två gånger om året kan du följa din utveckling och har goda förutsättningar att undvika stressrelaterade sjukdomar.

Linkuras digitala stressmätning är den enda i sitt slag som kombinerar kraften och objektiviteten i biodata med subjektiv självskattning för att få en heltäckande kartläggning av din stressnivå.

{{ form }}


{{ form }}